cisco webex teams

Cisco WEBEX TEAMS

Cisco Webex Teams je cloud bazirana usluga koja nam obezbeđuje celokupan paket alata za komunikaciju između timova u kompaniji. Servis nam omogućava razmenu poruka, glasovnu, video komunikaciju, mogućnost deljenja fajlova kao i mogućnost organizovanja online sastanaka.

Alati za komunikaciju su razvijeni tako da pomognu timovima da rade što kvalitetnije i da mogućnost rešavanja problema i koordinacije bude efikasna i jednostavna. Aplikacije koje koristi Webex Teams moguće je instalirati na mobilni telefon, desktop računar, tablet, laptop što obezbeđuje maksimalnu dostupnost bez obzira gde se nalazite. Uz to, bezbednost, lakoća korišćenja kao i tzv. hibridna integracija sa klasičnom Cisco komunikacionom infrastrukturom su karakteristike koje daju ovom servisu jedinstvenu dimeziju.