Contact Center Enterprise

Cisco® Unified Contact Center Enterprise (UCCE) pomaže kompanijama i organizacijama da svojim klijentima omoguće povezano digitalno iskustvo i povedu ih na sadržajno, neprekidno putovanje puno novih mogućnosti preko različitih kanala komunikacije.
Cisco Unified Contact Center Enterprise predstavlja najsavremenije kontakt centar rešenje koje vam omogućava da integrišete dolazne i odlazne govorne aplikacije sa Internet aplikacijama, uključujući webchat u realnom vremenu, web kolaboraciju, sistem elektronske pošte i socijalne medije. Ova integracija omogućava objedinjenu komunikaciju, omogućavajući jednom agentu da obradi više interakcija istovremeno, bez obzira na klijentov izbor kanala komunikacije. Kako je svaka interakcija jedinstvena i može da zahteva poseban tretman, Cisco kontakt centar rešenja omogućavaju da se svaka interakcija vodi na osnovu bilo kog atributa kontakta.