Equinox

Equinox

Era digitalne transformacije počela je da radikalno redefiniše poslovne komunikacije. Telefon više nije jedino sredstvo – možda čak više ni preferirano – da budemo u kontaktu sa klijentima i kolegama. Umesto toga, sada su fundamentalni video, deljenje sadržaja, i instant poruke. Ono što je takođe važno je to što ni zaposleni više nisu zadovoljni takvim načinom komuniciranja – da sede za radnim stolom i ekranom u kancelariji. Njima je potrebno konzistentno i koherentno iskustvo vezano za komunikaciju koje se uklapa u način na koji oni funkcionišu, umesto da menjaju svoj model rada – rešenje koje će im omogućiti da komuniciraju i budu u kontaktu preko uređaja koji su sami odabrali. Pomoću Avaya Equinox™ aplikacije, Avaya ugrađuje komunikacije direktno u aplikacije, browser-e i uređaje koje vaši zaposleni koriste svakodnevno, kreirajući tako jedinstven, moćan gateway za razgovor, razmenu poruka, konferencije i kolaboraciju. Avaya oslobađa ljude od radnog stola u kancelariji i omogućava prirodniji i efikasniji model za komunikaciju, razmenu sadržaja i saradnju – kada, gde i kako to oni žele.