Implementacija Aurora rešenja u D Expressu – brzo, tačno, pouzdano

Kompanija Algotech je stekla novu, značajnu referencu u implementaciji softverskog alata za automatizaciju poslovnih procesa – Aurorа. Naime, aktivni korisnik Aurore postala je domaća kompanija za ekspresnu kurirsku dostavu D Express. Slogan ove kompanije je Brzo.Tačno. Pouzdano. te je i implementacija Aurora softverskog rešenja morala da zadovolji ove zahtevne standarde D Expressa.

Eksponencijala rast kompanije D Express, koja je za relativno kratno vreme dostigla broj od preko 800 zaposlenih radnika i preko 500 vozila, uslovio je potrebu da se procesi kompanije standardizuju, pojednostave, te da se komunikacija automatizuje i postave merne tačke koje će omogućiti analizu efikasnosti procesa i zaposlenih. Uz to, javila se i potreba za unapređenjem procesa koji sadrže interakciju sa klijentima kompanije, ali se analizom pokazalo da je neophodno poboljšati i interne procese. Shodno tim zahtevima, Algotech je za manje od tri meseca uradio detaljnu biznis analizu poslovnih procesa D Expressa i aplikaciju Aurora prilagodio potrebama klijenta. Uz to, održana je obuka krajnjih korisnika aplikacije i prvi moduli aplikacije pušteni su u produkcioni rad.

Kompanija D Express je pomoću Aurore optimizovala i automatizovala širi skup internih procesa (kroz kreiranje procesa vezanih za servisiranje i prijave problema sa vozilima; procesi vezani za servisiranje i prijave problema na IT uređajima) kao i procese koji uključuju komunikaciju sa klijentima kroz definisanje procesa evidencije i servisiranja reklamacija korisnika vezano za pošiljke.