Kako će pandemija promeniti poslovne navike?

Pandemija će promeniti poslovne navike koje smo do sada imali. Vanredna situacija uslovljena virusom Covid 19 neki biznisi su dočekali spremnije od drugih. Rad od kuće nije nešto što je bilo podrazumevajuće za mnoga mala i srednja preduzeća ili biznise.

Digitalizacija je nešto o čemu se mnogo govori, ali ovaj proces se često ne promišlja strateški i do kraja. Mnogi ne vide krajnje benefite digitalizacije, pa joj tako i pristupaju – bez strategije i paušalno uvodeći neke digitalne procese u svoje poslovanje. Međutim, situacija se promenila, na žalost, ne na način na koji je to očekivano već uslovljeno pandemijom Covid 19.

Pojedina preduzeća su već imala mogućnost za rad od kuće koje su zaposleni povremeno koristili. Drugi su vrlo efikasno svoje poslovne navike prilagodili novonastaloj situaciji u koju nas je dovelo vanredno stanje, dok treći nisu znali kako da se organizuju.
Ali, svaka oblast poslovanja je pogođena vanrednom situacijom i zahteva organizaciju za rad od kuće.

Obrazovanje

Vanredna situacija je đake i nastavnike stavila u situaciju za rad od kuće. Dok nastavnici imaju obavezu da snimaju lekcije, đaci da ih gledaju na televiziji. Ali, i jedni i drugi moraju da rade preko neke od onlajn platformi, najčešće za to se biraju Cisco WebexAvaya Spaces ili Google učionice.

Online nastava

Imamo primere visokoškolskih ustanova koje su sednice i raspisivanje uslova za upisne rokove odradili elektronskim putem. Takav je slučaj sa Univerzitetom u Novom Sadu.

Medicina

Vanredna situacija je nastavnike i profesore uslovila da se organizuju za rad od kuće. Međutim, za razliku od njih medicinski radnici odlaze svakodnevno na posao. Ali, kako vanredna situacija nalaže vanredne uslove, lekari nisu u mogućnosti da stručne skupove i razmenu mišljenja organizuju uživo, već onlajn.

Medicina u vanrednoj situaciji

Mala i srednja preduzeća

Mala i srednja preduzeća su pogođena pandemijom na način koji velike kompanije prelaze sa lakoćom. To su često preduzetnici koji su jedini zaposleni ili imaju nekoliko zaposlenih. Pred njih je vanredna situacija stavila izazov za rad od kuće. Neki poslovi, odnosno usluge, u vanrednoj situaciji ne mogu da se obavaljaju i činjenica je da će ovi mali biznisi biti najviše pogođeni.

Online sastanci

Međutim one uslužne i proizvodne delatnosti koje ne zahtevaju direktan kontakt između vlasnika biznisa, zaposlenih i klijenata i/ili kupaca sa lakoćom, uz odgovarajuće alate, mogu svoje poslovne navike prilagoditi novonastaloj situaciji.

Velike kompanije

Vanredna situacija je velike kompanije zatekla spremnije za rad od kuće. Neke od njih, posebno one koje imaju ogranke u različitim gradovima ili zemljama, već koriste neke od alata za rad na daljinu i aplikacije za konferencijske pozive ili cloud sistemi za deljenje dokumenata im nisu strani.

Jedan od izazova koji pred velikim kompanijama jeste organizacija rada kontakt centara, jer je vanredna situacija uticala na to da više koristimo njihove usluge. Takav je slučaj sa npr. telekomunikacionim uslugama. Telefon i internet su nam primarni alati komunikacije. I, onda kada oni zakažu, očekujemo da kontakt centar radi i da naš problem bude rešen.

Kontakt centar iz clouda

Jedno je sigurno, ne postoji oblast poslovanja koja nije imala potrebu da organizuje za svoje zaposlene rad od kuće. Vanredna situacija je uticala na sve nas u većoj ili manjoj meri. Međutim, jasno je da kada se vratimo u normalu i kada ekonomija i život počnu da funkcionišu na način na koji je uobičajen, na digitalizaciju poslovanja i na digitalizovanje poslovnih procesa više nećemo gledati kao do sada.