Kako da omogućite privremenu isplatu penzija licima starijim od 65 godina

Proglašenje Pandemije uticalo je na donošenje mnogih odluka u cilju sprečavanja daljeg širenja Korona virusa, a mere zaštite su naročito usmerene ka zaštiti lica koja su navršila 65 godina starosti i više.

Kako je Vlada prepisala zabranu kretanja lica starijih od 65 godina, došlo je do promene u načinu isplata penzija. Narodna Banka Srbije je 24. marta 2020. godine donela odluku i instukcije o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života.

Naime, Narodna Banka Srbije je donela odluku o privremenoj isplati penzija za lica koja primaju penziju na tekuće račune koji su otvoreni u bankama, a koja nemaju ovlašćena lica za raspolaganje sredstvima na ovim računima.

Odluka Narodne Banke Srbije od 24.03.2020.

U periodu važenja zabrane kretanja za korisnike na javim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje propisane naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se uređuje ograničenje i zabrana kretanja lica na teritoriji Republike Srbije radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštitu stanovništva od te bolesti – banka je dužna da omogući korisnicima isplatu penzija na jedan od dva načina:

  1. isplatom penzije u prostorijama banke ovlašćenog lica, na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije sa tekućeg računa korisnika
  2. isplatom penzije na kućnu adresu korisnika u saradnji sa JP „Pošta Srbije“.

Korisnik se može izjasniti za jedan od ponuđenih načina isplate peznija pozivom POSEBNE TELEFONSKE LINIJE banke za komunikaciju sa korisnicima, otvorene za ovu namenu datumom stupanja na snagu odluke NBS-a. Radi sprovođenja ove odluke, Banke su, takođe, dužne da obezbede ažurne adresne podatke korisnika u svojoj bazi.

Banke koje žele da na vreme obezbede sistem preko koga će omogućiti posebnu telefonsku liniju putem koje će primati pozive radi opredeljenja o načinu isplate penzija, ali i opciju snimanja razgovora, radi kasnije kontrole i izveštavanja, a sve u cilju ispunjenja uslova iz odluke koju je donela Narodna Banka Srbije, mogu nas kontaktirati.