Komercijalna-banka-nice-uptivity-system-Algotech

Komercijalna banka, prva u Evropi, implementirala NICE Uptivity – sistem za kvalitativni monitoring poslednje generacije

Kompanija Algotech je, tokom avgusta meseca, u Komercijalnoj banci a.d. Beograd implementirala sistem poslednje generacije za optimizaciju rada zaposlenih i kvalitativni monitoring. Ovaj projekat predstavlja prvu implementaciju najnaprednijeg NICE sistema nove generacije u Evropi.

algotech-komercijalna-banka-nice-uptivity

Uspešna realizacija NICE Uptivity sistema će klijentima Komercijalne banke omogućiti kvalitetniju, bolju i efikasniju uslugu, a banci omogućiti neposredan uvid u rad i učinak zaposlenih.
Sistem je omogućio snimanje razgovora i ekrana zaposlenih (audio i video pozivi, co-browsing sesije – snimanje ekrana agenata u toku interakcije sa klijentom) na različitim lokacijama i u različitim odeljenjima banke.

Na taj način vodeća banka u Srbiji će unaprediti brigu o korisnicima svojih usluga, efikasnost poslovanja, identifikovati potencijalne slabosti, podići nivo kvaliteta pružene usluge, a sve to u saglasnosti za zakonskom regulativom.