tehnobank 2012

Kompanija Algotech – zlatni sponzor Technobanka 2012.

Kompanija Algotech je zlatni sponzor Technobanka 2012. najprestižnije konferencije o bankarskim tehnologijama u Srbiji, koja je održana u hotelu Continental, 3-4. aprila 2012.

Teme koje su bile u fokusu Technobanka 2012. su: inovativna tehnološka rešenja za banke, novi finansijski proizvodi i usluge, ICT rizik i sekjuritizacija, CRM i BCM, poslovna inteligencija I rastuća uloga socijalnih mreža.

Kompanija Algotech je, ove godine u okviru Technobanka, zajedno sa kompanijom Avaya i SBB imala dve zapažene prezantacije. Na prvoj, koja je bila održana 3. aprila, Tvrtko Stošić iz kompanije Avaya je održao prezentaciju “Social Media in business and Contact Centers”, dok je Zlatko Jovičić iz kompanije SBB, 4. aprila prezentovao studiju slučaja “Advanced CC solutions as Customer Experience enablers” baziranu na iskustvima SBB tokom rada kontakt centra čije je funkcionalno proširenje I nadgradnju sistema implementirao Algotech.