Nastavljena saradnja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i kompanije Algotech

U sklopu dugogodišnje saradnje Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i kompanije Algotech, 11. Decembra je Dragan Jelić (Presales Director u kompaniji Algotech) održao predavanje “Avaya IP telephony and Unified Communications “.

Tom prilikom Jelić je studente ETF-a upoznao sa savremenim sistemima telekomunikacije, gde je lako dostupna i raspoloživa komunikacija ključni faktor uspeha u današnjem izuzetno konkurentnom poslovnom svetu. Savremeni sistem telekomunikacija se ne fokusira samo na osnovne stubove komunikacije (kao što su komunikaciona oprema, uređaji i dostupnost veza) već i na deo koji se tiče primenljivosti komunikacije. Razvoj analogne i digitalne telefonije, bežičnih i VoIP tehnologija optimizovao je metode komunikacije koje se danas koriste. IP telefonija, koja se sada smatra standardom, omogućila je uštedu prilikom izgradnje sistema, smanjenje cene telefonskih poziva, kao i kreiranje fleksibilnih kancelarija (npr. rad od kuće), olakšala formiranje rezervnih rešenja na alternativnim lokacijama, i što je najvažnije, obezbedila nam je osnov za nove primene i nova rešenja koja su promenila i menjaju kulturu poslovne komunikacije.