Novi Algotech cloud servisi i partnerski cloud program

Prateći savremene tehnološke trendove kompanija Algotech je razvila nove Cloud servise:

 

Kao kompatibilan deo novih servisa, Algotech je pokrenuo i partnerski Cloud program, namenjen svim kompanijama koje žele da prošire svoj prodajni portfolio sa najatraktivnijim Cloud servisima.

Algotech Cloud

Prezentacija Cloud servisa i partrnerskog programa održana je u hotelu Hilton Beograd, gde su prezentacije vezane za nove Cloud servise, partnerski program i podršku vendora održali: Nenad Životić, menadžer prodaje Cloud servisa Algotecha, Nikola Korać, direktor prodaje i marketinga Algotecha, dok je prednosti Avaya Cloud rešenja izložio Ozren Marić, regionalni direktor kompanije Avaya. Slobodan Stevančević, senior sistem inženjer u Algotechu, demonstrirao je rešenje Cloud kontakt centra u realnom vremenu, sa akcentom na funkcionalnosti i prednosti rešenja. Cilj prezentacije bio je da se postojećim i budućim partnerima prikažu mogućnosti  Avaya IP Office platforme kao rešenja namenjenog segmentu malih i srednjih preduzeća.

Algotech Cloud Algotech Cloud

Fokus je bio i na Cloud kontakt centru kao skupu alata, aplikacija i usluga hostovanih na vitruelnim serverima (u cloudu), koji kompanijama može pomoći za organizovanu komunikaciju sa klijentima po više komunikacionih kanala (telefonski pozivi, email i chat poruke), za rutiranje poziva, upravljanje agentima i za analitiku poziva.

Glavne prednosti kontakt centra iz Clouda su:

  • Predvidivi mesečni troškovi
  • Nema troškova ulaganja u dodatnu infrastrukturu
  • Rad sa udaljenih lokacija
  • Fleksibilnost u pogledu broja funkcionalnosti i broja korisnika
  • Tehnološki najnovija verzija rešenja – Keep up with technology
  • Visoka dostupnost servisa
  • Bezbednost ISO 27001 sertifkacija za bezbednost informacija.

Priključivanje našem partnerskom programu pruža mogućnost kompanijama da prošire svoju ponudu savremenim Algotech Cloud servisima, a da pritom ostvare i značajne poslovne benefite.

Više informacija o našem partnerskom program možete naći na AlgoCloud partnerskom portalu.