Savremene tehnologije u funkciji razvoja preduzetništva

CEED Srbija je deo međunarodne preduzetničke mreže, koju je osnovana sa namerom da podrži rast privatnog sektora na tržištima u razvoju.

CEED postoji u 14 zemalja sveta i već više od 10 godina, koristeći posebno prilagođenu metodologiju, pomaže perspektivnim preduzetnicima da unaprede svoje menadžerske veštine, povežu se sa investitorima i prošire poslovanje na druga tržišta. Od 2014. godine, „European Consulting Group“ sprovodi CEED projekat u Srbiji.

Cilj konferencije “Perspektive razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji” bio je da prisutnim predstavnicima malih i srednjih preduzeća približe najsavremenija rešenja na polju informacionih tehnologija, ERP i Cloud sistemi, te da ih upozna sa načinima na koje njihova implementacija može doprineti efikasnijem poslovanju.

Miloš Avramović je bio predstavnik kompanije Algotech na ovoj konferenciji, gde je ukazao da su prednosti implementacije ERP i Cloud sistema izuzetno značajne za naše preduzetnike, da njihovom implementacijom preduzeća podižu svoju konkurentnost i da kompanija Algotech već duži niz godina primenjuje najnovije tehnologije u svom poslovanju. Objasnio je da ulaganja u nove tehnologije ne moraju biti velika investicija jer preduzeća ne moraju da poseduju svoju infrastrukturu, već za razvijanje sistema mogu da je iznajme i na taj način značajno uštede novac. Uz to, prednosti korišćenja ovih sistema ogledaju se i u tome što korisnici nemaju potrebe za zamenom hardvera, ažuriranjem softvera, niti moraju brinuti o bezbednosti, jer najsavremeniji sistemi IT zaštite koje “Cloud” poseduje, garantuju privatnost i sigurnost podataka.

Miloš Avramović, Algotech

Više informacija o CEED projektima potražite nа: http://ceed-serbia.org/