T-Mobile omogućio usluge na bazi glasovne biometrije u Poljskoj

T-Mobile je prva kompanija koja je u Poljskoj omogućila uslugu zasnovanu na Nuance bezbednosti, pogodnostima i uštedi u operativnim troškovima uz pomoć inovativne tehnologoije – prepoznavanja glasa korisnika.

Koristeći rešenje “Nuance Vocal Password” poljski operater digitalne telefonije T-Mobile lansirao je sistem glasovne verifikacije za automatsko resetovanje lozinke internih mrežnih aplikacija. Činjenica da je ova usluga dostupna 24 časa će znatno olakšati svakodnevni rad osoblja u kancelarijama i radnjama poljskog operatera.

Implementaciju je izvršio naš Algotech tim, koji ima višegodišnje iskustvo u oblasti glasovne biometrije. Rešenje Nuance Vocal Password omogućava automatsku i daljinsku verifikaciju identiteta korisnika koja je bazirana na jedinstvenim karakteristikama njegovog glasa. Softver proverava da li je osoba zaista ona za koju se predstavlja, upoređujući glas koji se trenutno čuje sa glasovnim obrascem koji je dobijen prilikom registracije. Prednost ovog sistema je što nema potrebe za postavljanjem dodatnih detaljnih pitanja, kao što je to, zbog bezbednosti, bio slučaj u prošlosti. Ova operacija je u potpunosti automatizovana, funkcioniše 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, a period procedure resetovanja lozinke je skraćen za oko 20 sekundi. Ovaj softver štedi vreme, ne samo korisnika, već i osoblja koje radi kao IT podrška.

„Mi u kompaniji T-Mobile cenimo inovativnu efikasnost u svakodnevnom radu i lakoću u korišćenju rešenja. Uveli smo ovu uslugu kao mogućnost da “ukrotimo” rešenja glasovne biometrije, zato što smo svesni velikog potencijala glasovnih tehnologija. Danas možete bezbedno povratiti vašu lozinku koristeći samo svoj glas, ali smatram da smo, što se biometrije tiče tek na početku razvoja. U budućnosti ćemo našim klijentima obezbediti slične usluge koje će im omogućiti bezbednost i razne pogodnosti prilikom korišćenja naših usluga glasovne verifikacije”- rekao je Maciej Zawada, direktor za razvoj platforme i sistema PTC u kompaniji T-Mobile.

„Veoma smo srećni zbog ovog zajedničkog projekta koji će postati „poligon za testiranje“ raznih budućih upotreba glasovne biometrije. Iskustvo naših klijenata iz različitih grana industrije jasno potvrđuje da implementacija glasovne biometrije donosi brze rezultate, a pritom povećava zadovoljstvo korisnika kojima su važni lakoća i brzina procesa verifikacije. Takođe, od suštinske važnosti je i bezbednost pristupa sistemu i uslugama. Poređenja radi, Turkcell-vodeći operater u Turskoj, je nedavno implementirao slično rešenje za potrošače i poslovne korisnike, čime je pobudio interesovanje više od 2 miliona korisnika“- izjavio je Peter Martis, direktor kompanije Nuance Communication za region centralne i istočne Evrope.

„Svako od nas ima drugačiji glas i ljudi svakodnevno prepoznaju jedni druge po glasu. Naš glas je jedinstven, baš kao i naši otisci prstiju, te je idealan za efikasnu i bezbednu proveru identiteta u Kontakt centru ili od strane usluga koje su bazirane na telefoniji. Nema više potrebe za kontrolom PIN-a, lozinke ili prijave, što je u današnjem “užurbanom” svetu sve teže zapamtiti i što je, nažalost, sve manje bezbedno. Ovu tehnologiju koriste klijenti iz različitih poslovnih segmenata, kao što su banke, telekom operateri, kompanije za prenos podataka, policija i vladine agencije širom sveta. U Poljskoj postoji veliko interesovanje za biometrijski sistem „- izjavio je Zbigniew Marcinkowski, generalni direktor Algotech-a za Poljsku.

Glasovna biometrija je jedan od najbezbednijih i najlakših metoda koje se primenjuju u masovnoj verifikaciji i potvrdi autentičnosti korisnika na daljinu. Imajući u vidu široko rasprostranjenu upotrebu telefona pomoću kojih korisnik može pristupiti sistemu, nema potrebe za dodatnim investiranjem u specijalizovanu opremu, a korisnici imaju tu pogodnost da koriste sopstveni glas pri korišćenju usluga.

Takođe, glasovna biometrija može biti korišćena za verifikaciju korisnika pri pozivaju kontakt centra, za zaštitu njihovih mobilnih aparata ili web aplikaciija, što će pomoći pružaocima usluga da zadovolje visoke standarde bezbednosti, na primer u oblasti upravljanja rizikom i prevencije prevara i krađe identiteta.