Technobank 2017 – Algotech predstavio koncept AURORA Breaking Down Silos

Kompanija Algotech, kao zlatni sponzor Technobanka 2017, prezentovala je novitet u svom poslovnom portfoliu Aurora Breaking Down Silos – koncept za automatizaciju poslovnih procesa

Kompanija Algotech je, na ovogodišnjem Technobanku održanom u hotelu Crowne Plaza u Beogradu 29. i 30. marta 2017. godine, predstavila Aurora Breaking Down Silos koncept čiji je fokus na standardizaciji i unapređenju interne i eksterne kompanijske komunikacije. AURORA, kroz obradu podataka u definisanim procesima, optimizuje tokove informacija i na taj način omogućava da pravi ljudi (zaposleni) u poslovnom lancu komunikacije dobiju relevantne i pravovremene informacije. Na taj način kompanija povećava efektivnost i efikasnost poslovne komunikacije ali i zadovoljstvo kako zaposlenih, tako i klijenata, boljim učinkom. Naime, AURORA obezbeđuje sve potrebne podatke u prvoj interakciji kompanije i korisnika te se efikasnim rešavanjem upita kroz samo jednu interakciju povećava zadovoljstvo i lojalnost postojećih klijenata kompanije.

Nikola Korać, direktor prodaje u Algotechu, je tokom svoje prezentacije istakao ključne načine za rušenje tromih poslovnih procesa u zatvorenim kompanijskim silosima, gde se unapređenje poslovanja kompanije ostvaruje putem automatizacije i unapređenja kompletnih poslovnih procesa kroz:

  1. Integrisan pristup upravljanju internim i eksternim poslovnim komunikacijama (Breaking Down Silos)
  2. Brigu o korisnicima (Customer Care)
  3. Upravljanje znanjem (Knowledge Base)
  4. Upravljanje ljudskim resursima (Human Resources)

Studiju slučaja Aurora  – rešenje za unapređenje zadovoljstva korisnika Banca Intesa možete pročitati ovde