Bespapirni automatizovani radni procesi

Elektronski formulari i digitalizacija poslovanja

Primena Algotech eForms rešenja

U kompanijama svih veličina i vrsta koriste se stotine različitih papirnih formulara, od forumulara u službi nabavke, finansija, kadrovskoj službi, pa sve do sektora za korisničku podršku kao i prodaji.

Svaki od tih formulara iza sebe ima definisan radni proces, što čini samo poslovanje neefikasnim i sporim. Komplikovani i dugi procesi utiču na gubitak produktivnosti, povećavaju troškove poslovanja, vode do većeg rizika od nastanka greške, ali mogu i da predstavljaju sigurnosni problem u samoj kompaniji.

Korišćenjem Algotech eForms platforme, kompanije u potpunosti eliminišu sve papirne formulare i jednostavno i brzo automatizuju svoje radne tokove.

Demonstracija Algotech eForms rešenja

Korišćenjem Algotech eForms platforme kompanije u potpunosti eliminišu sve papirne formulare i jednostavno i brzo automatizuju svoje radne tokove.

Prijavite se za online konsultacije

Popunite formu i naš tim će vas kontaktirati i zakazati sa vama termin za online konsultacije.

Upotreba Algotech eForms rešenja

Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa u kompanijama

Osiguranja

Banke

Operateri

Logistika i transport

Javne institucije

Proizvodnja

Kompanije koje se oslanjaju na manuelni radni proces za kreiranje i realizaciju narudžbenica imaju prosečno vreme ciklusa od 35 sati. Nasuprot njima, kompanije koje su automatizovale ovaj proces imaju ciklus od maksimum 24 sata.

Algotech eForms platforma u tri koraka

KORAK 1

Jednostavno konvertujte papirne formulare u elektronske.

KORAK 2

Brzo kreirajte automatizovane radne procese, bez kodiranja.

KORAK 3

Efikasno kreirajte grupe korisnika i prava pristupa za svaku grupu.

Funkcionalnosti Algotech eForms platforme

Komandna tabla

Informacije u realnom vremenu o svakom procesu, predstavljene u razumljivom formatu za korisnika.

Automatsko popunjavanje polja

Formulari mogu biti vezani sa bazama podataka, čime se neka polja automatski popunjavaju.

Dinamičko rutiranje
Pošto zaposleni popuni formular, automatski se prelazi na sledećeg odgovornog u radnom toku.
Intuitivni korisnički interfejs

Rad u jednostavnom i razumljivom interfejsu omogućiće zaposlenima lak i brz rad.

Brz i siguran pristup
Zaposleni mogu da pristupaju Algotech eForms platformi korišćenjem aktivnog direktorijuma kompanije.
Bez kodiranja

Kreiranje elektronskih formulara i digitalnih radnih tokova se definišu na samoj platfromi bez kodiranja.