Aurora

Preuzmite kontrolu!
Aurora je alat koji pomaže postizanju preglednosti, uspostavljanju kontrole a time posledično i boljem i efikasnijem upravljanju celokupnim poslovanjem.
Zamenite email-ove i tabele jedinstvenim radnim okruženjem i automatizovanim poslovnim procesima. Aurora omogućava kreiranje modernog radnog okruženja postavljanjem u fokus suštinu umesto forme.
Automatizacijom zadataka, aktivnosti i procesa koji se obavljaju svakodnevno omogućava kompaniji podizanje efikasnosti i kontrolu nad tokom realizacije tih procesa.
Sa Aurora platformom za automatizaciju procesa možete struktuirati i automatizovati, poslovne aktivnosti, pa ih na osnovu toga dalje optimizovati i unapređivati.

Sektor za brigu o korisnicima

Najbitnije pitanje, kojim se svaka kompanija sa klijentom u centru pažnje bavi, je šta korisnici misle o njoj. Da bismo imali odgovor na ovo pitanje potrebno je da znamo koliko brzo rešavamo zahteve koje dobijamo od korisnika, koliko brzo odgovaramo na njihova pitanja, na koje proizvode se najviše žale, da li kod pojedinih korisnika imamo više problema… Klijenti žele više od samog proizvoda ili usluge, oni žele da se o njima vodi računa!

Ovo je ono u čemu je Algotech, kao kompanija, najjači i u čemu je Aurora najbolji domaći, potpuno prilagođeni alat na tržištu.

Upravljanje zahtevima za podršku u IT odeljenju (ITSM)

Ovim je, u realnom vremenu, obezbeđeno praćenje statusa toka zahteva za podršku, intervenciju ili uvođenje novih usluga. Korišćenjem jedinstvenog registra usluga omogućava praćenje trendova, frekvenciju pojavljivanja pojedinačnih problema, rokove i efikasnost rešavanja bilo od strane interne službe za podršku ili spoljnih saradnika.

Podizanje efikasnosti, kontrola ispunjenja uslova iz servisnih ugovora i sniženje troškova održavanja su osnovne prednosti primene Aurora rešenja u IT odeljenjima.

Upravljanje procesima u HR odeljenjima

Bilo da se radi o odobrenjima godišnjih odmora, slobodnih dana ili proceduri za prijem novog zaposlenog, postoji proces koji treba ispratiti i kontrolisati.
Aurora je komplementarna postojećim sistemima u HR odeljenjima i omogućava jasnu i preglednu strukturu podele i rešavanja obaveza i odgovornosti za sve uključene u proces.

Upravljanje terenskom podrškom i radnim nalozima

Optimizacija terenskih resursa je jedna od najvažnijih tema kojima se kompanije koje imaju veliki broj terenskih intervencija bave.
Upravljanjem radnim nalozima i merenjem efikasnosti terenskih zaposlenih dobijamo mogućnost da ostvarimo značajne uštede i unapredimo servis klijentima.

Pravna služba i upravljanje ugovorima

Koliko traje odobravanje potpisa ugovora? Kod koga se u ovom trenutku nalazi? Da li postoji realni problem ili je zastoj samo administrativne prirode?
Aurora omogućava značajnu uštedu vremena i olakšanje posla uz istovremeno povećanje efikasnosti celokupnog sistema rada pravne službe

Sektor finansija

Da li je faktura plaćena? Ako nije, da li je u službi finansija na likvidaciji ili na menadžmentu na odobrenju?
Uz korišćenje Aurora modula za službu finansija ovakva pitanja postaju suvišna jer su odgovori pred nama. Čak će nas sam alat podsetiti ukoliko je neki rok probijen ili postoji mogućnost da bude.