Cisco WEBEX TEAMS

Cisco Webex Teams je cloud bazirana usluga koja nam obezbeđuje celokupan paket alata za komunikaciju izmedju projektnih timova. Servis nam omogućava razmenu poruka, glasovnu, video komunikaciju, mogućnost deljenja fajlova kao i mogućnost korišćenja najmodernijih video konferencijskih uredjaja.

Alati za komunikaciju su razvijeni tako da pomognu projektnim timovima da rade što kvalitetnije i da mogućnost rešavanja problema i koordinacije bude efikasna i jednostavna. Aplikacije koje koristi Webex Teams moguće je instalirati na telefonu, računaru, ipad uredjaju što obezbeđuje maksimalnu dostupnost. Uz to, bezbednost, lakoća korišćenja kao i tzv. hibridna integracija sa klasičnom Cisco komunikacionom infrastrukturom su karakteristike koje daju ovom servisu jedinstvenu dimeziju.

Digitalizacija podrazumeva transfomaciju alata za komunikaciju koju koristimo jer menja način i organizaciju poslovanja, dok nam Webex Teams omogućava digitalizaciju radnog prostora tako što:
1. Spaja fizičke i virtuelne timove
2. Omogućava timovima da obavljaju svoje radne aktivnosti bez obzira na lokaciju ili uređaj koji koriste.

Cisco Webex Teams

Cisco WEBEX TEAMS je cloud bazirana aplikacija koja je jednostavna, sigurna, kompletna i otvorena.

  • Jednostavnost: Cisco Webex Teams je dizajniran tako da korisničko i administrativno iskustvo bude jednostavno i lako za upotrebu. Webex Teams omogućava i dodatne servise koji se obezbeđuju na tahtev.
  • Sigurnost je integralni deo Cisco Webex Teams rešenja jer je Cisco koristio dugogodišnje iskustvo u osiguravanju jedne od najvećih mreža u svetu, kombujući znanje sa hardverom i softverom vodećih kompanija u oblasti komunikacija i cloud usluga.
  • Kompletno rešenje: Sa Cisco Webex Teams dobijate najnovije marketinške servise u jednoj kompletnoj ponudi. Pružajući korisnicima odlično iskutvo bez obzira gde se nalaze ili koji uređaj koriste, omogućavajući im da prave sastanke, pozive, dopisuju se, zovu i dele sadržaje. Cisco Webex Teams platforma, dizajn i arhitektura aplikacije korisnicima donose jedinstveno i kompletno rešenje uz najnovije marketinške aplikacije i servise.
  • Otvorenost: Cisco Webex Teams API i integracija je ključna pomoć pri digitalizaciji vašeg posla. Samostalna integracija Webex Teams, kao i botovi i API koji su jednostvani za korišćenje, mogu biti personalizovani prema vašim postojećim poslovnim procesima.

Cisco Webex Teams pruža kompletno kolaboracijsko rešenje. Tri glavne sposobnosti Cisco Webex Teams su sastanci, dopisivanja i pozivi.

Sastanci

Spojite ljude radi kreiranja, komunikacije i kolaboracije u kontinuiranom poslovnom okruženju pre, tokom i posle sastanka, tako da timovi mogu da budu efikasniji preko bilo kojeg mobilnog ili video uređaja. Pozovite druge da se priključe vašem sastanku sa stonog računara, iz kancelarije, od kuće ili sa puta.

Poruke

Razmenjujte poruke i fajlove sa drugim osobama ili sa grupom ljudi. Šaljite svima. Izaberite nekoga iz direktorijuma vaše firme ili jednostavno unesite mejl adresu i započnite dopisivanje sa klijentima, partnerima, kolegom…

Pozivi

Cisco Webex Teams uključuje i telefonski sistem baziran na cloudu pomoću kog možete zvati bilo kog drugog Webex Teams korisnika u bilo kojoj kompaniji putem SIP pozivanja, kao i regularne i mobilne pozive putem PSTN. Možete zvati i primati pozive sa telefona povezanog sa Webex Teams servisima u kancelariji ili preko Webex Teams aplikacije na mobilnom telefonu ili računaru.

Webex Teams aplikacija daje korisniku mogućnost pristupa, korišćenje i kontrolu sastanaka, pisanje poruka, korišćenje white boarda i mogućnosti pozivanja pojedinca ili grupe zavisno od korisničke licence. Korisnici mogu deliti sadržaj kada su na sastanku, u dopisivanju ili tokom telefonskog razgovora, a pristupaju servisu preko svojih pametnih telefona, preko pretraživača ili dodeljene aplikacije na računaru. Kada je u pitanju dopisivanje, u okviru ovog servisa korisnici prave prostor za pojedinca ili više ljudi. To je virtuelni Webex Teams prostor koji predstavlja kanale za komuniciranje preko dopisivanja, deljenja podataka, održavanja sastanka.
Cisco Webex Teams platforma korisnicima omogućava:
• Sastanke: Napravite i prisustvujte sastancima.
• Poruke: Razmenjujte poruke sa ljudima iz grupe ili individualno.
• Pozive: Pozovite nekoga ili sve.
• White board: Budite kreativni sa white board crtanjem ideja.
• Nalaženje fajlova: Pronađite vaš rad, delite fajlove i white board sadržaj.