Contact Center Express

CC express

Cisco® Unified Contact Center Express (Unified CCX) pomaže kompanijama i organizacijama da svojim klijentima omoguće povezano digitalno iskustvo i povedu ih na sadržajno, neprekidno putovanje puno novih mogućnosti preko različitih kanala komunikacije.
Ovo rešenje za interakciju sa klijentima jednostavno se pušta u rad i koristi, može da podrži do 400 agenata, a namenjeno je za kompanije srednje veličine i poslovnice preduzeća. Karakterišu ga visok stepen bezbednosti i visoka dostupnost, omogućava različite agentske i potpuno integrisane self-servis aplikacije, uključujući automatsku distribuciju poziva (ACD), interaktivni govorni automat (IVR), i integraciju računara i telefona (CTI).

Cisco Unified CCX da svaki vaš klijent bude usmeren na odgovarajućeg agenta već pri prvom kontaktu. Ova preciznost je omogućena preko sofisticiranih poslovnih pravila za obradu dolaznih i odlaznih poziva, email-ova, web chat zahteva, i upravljenje interakcijama sa klijentima. Cisco Unified CCX takođe omogućava i mnogobrojne agentske i desktop servise, a može se dizajnirati tako da odgovori na potrebe većih, zahtevnijih okruženja.
Možete odabrati između dva Cisco Unified CCX paketa: Enhanced i Premium, kako bi bolje uparili funkcionalnosti rešenja sa potrebama proisteklim iz interakcija sa klijentima. The Cisco Unified CCX rešenje se tesno integriše sa Cisco Unified Communications Manager-om, Cisco Business Edition 6000 (BE6000) i Cisco Business Edition 7000 (BE7000).

Cisco Unified Contact Center Express

Cisco Unified Contact Center Express karakteristike i prednosti
• Cisco Finesse je desktop aplikacija nove generacije za agente i supervizore za Cisco rešenja za kolaboraciju sa klijentima, ugrađena u Cisco Contact Center Express
• IVR obezbeđuje integrisano IVR rešenje spremno za puštanje u rad odmah nakon instalacije, koje uključuje red za čekanje, naprednu obradu poziva, personalizovane govorne menije, audio uputstva, kao i mogućnost procesiranja interakcija sa klijentom kroz DTMF, u cilju odluke o daljem rutiranju ili prikazivanje popup ekrana agentu. Drugačiji IVR portovi, dostupni u okviru Unified CCX Premium licenci, omogućavaju integraciju sa bazama podataka
• Cisco Jabber platforma omogućava razmenu instant poruka između agenata, agenata i supervizora i agenata i eksperata u oblasti izvan kontakt centra
• Email omogućava da se email poruke rutiraju na najobučenije agente, a pomaže i u balansiranju aktivnosti vezanih za obradu email-ova i poziva
• Web chat omogućava vođenje više istovremenih sesija, za upravljanje interakcija sa klijentima koji posećuju web strane kompanije
• Postojeći, unapred definisani izveštaji, omogućavaju vam da vidite kako istorijske, tako i izveštaje u realnom vremenu, ili da izveštaj prilagodite sopstvenim potrebama, na osnovu informacija koje želite da pratite
• Kod kampanja odlaznih poziva, agenti mogu da izaberu između preview, progressive i predictive režima rada, uz korišćenje Cisco Finesse desktop aplikacije i naprednih outbound IVR mogućnosti
• Odeljenje za brigu o klijentima na društvenim mrežama omogućava vašoj kompaniji da proaktivno reaguje kada su u pitanju sadašnji i potencijalni klijenti koji komuniciraju preko javnih društvene mreža, kao što su Twitter i Facebook ili web stranice sa forumima ili blogovima
• Video kolaboracija preko Jabber Guest aplikacije omogućava da se na ekranima vidite sa ekspertima i klijentima, u cilju visokoefikasne interakcije licem-u-lice sa klijentima