Extreme analitika

Extreme Application Analytics je rešenje za analizu i optimizaciju aplikacija putem mreže, koja prikuplja podatke sa mreže, agregira ih, analizira, povezuje i obezbeđuje izveštavanje u cilju omogućavanja donošenja boljih odluka i unapređenja poslovnog učinka.
To je prvo i jedino rešenje u industriji – patentiranje u toku – za pretvaranje Mreže u strateški poslovni imetak – omogućujući eksploataciju mrežnih poslovnih događaja i strateških informacija, što će poslovnim liderima omogućiti brže i efikasnije donošenje odluka. Sve to čini iz centralizovanog komandno-kontrolnog centra, koji kombinuje upravljanje mrežom s poslovnom analitikom, na do sada neviđenoj skali (100m sesije) i opsegu.

Application Analytics omogućava IT odeljenjima da optimizuju mrežu za svaku pojedinačnu aplikaciju, unaprede nivo zaštite za te aplikacije i obezbede podatke za poslovnu analitiku. Na ovaj način IT može da pretvori mrežu u značajan poslovni resurs koji donosi vrednost drugim odeljenjima u kompaniji, a uz to ohrabruje inovacije u poslovanju kroz mrežnu infrastrukturu.
Application Analytics inteligencija IT odeljenjima obezbeđuje vidljivost i kontrolu nad aplikacijama i web sajtovima (uključujući i povezane web stranice) u svim delovima i tipovima mreža, od žične i bežične terminalne opreme sve do core-a i data centra, kao i promet aplikacija od preduzeća do privatnog ili javnog cloud-a, ili bilo kog drugog servisa na Internetu.