Extreme security

Extreme Security

Extreme Security obezbeđuje najgranularniju vidljivost u industriji, uključujući i upravljanje polisama po-portu, kontrolu pristupa (sloj 2-4) po-uređaju, analitiku, i još mnogo toga.
Očekujte adaptivan kontrolni sistem, granularnu vidljivost i jednostavnost od vašeg rešenja. Detaljna, svesnost koja je zasnovana na kontekstu, okidanje događaja i detaljni izveštaji osiguravaju vriedne mrežne resurse koji su sigurni i dostupni.