Kapow

Potpuno automatizujte procese informacija radi povećanja produktivnosti zaposlenih, smanjenja troškova, povećanje efikasnosti i uvida u ključne poslovne odluke.

U centru svakog uspešnog biznisa je informacija kojoj treba brz pristup, procesuiranje i reagovanje. Poslovni izazov je to što se ovakve informacije uglavnom nalaze na više različitih internih sistema (uključujući i stare aplikacije), ali i na više eksternih izvora kao što su web stranice i portali. Kao posledica toga integracija i automatizacija svih aktivnosti, vezanih za ovako prikupljene podatke, postaje izuzetno teška i izazovna.
S obzirom da IT sektor pokušava da efikasno odgovori na sve zahtevnije potrebe različitih biznis segmenata, inicijative za automatizaciju poslovnih procesa mogu da budu odložene ili zaboravljene. Kao rezultat toga nastavlja se ustaljena praksa neefikasnih poslovnih procesa.

Kapow platforma
Kapow platforma za robotsku automatizaciju procesa (Robotic Process Automation – RPA) omogućava da kreirate inteligentu digitalnu radnu snagu koja radi „rame uz rame“ sa zaposlenima kako bi povećala efikasnost biznisa. RPA eliminiše gotovo sve manuelne aktivnosti usmerene na podatke kroz inteligentni softver koji sadrži moćne i dinamične tokove procesa automatizacije zadataka, koji inače zaposleni na neki drugi način obavljaju.
Kofax Kapow automatizacija procesa i integracija ove platforme je najbrži i najefikasniji način za izgradnju inteligentnih robota, koji odrađuju procesiranje informacije iz najrazličitijih aplikacija ili izvora podataka, uključujući web stranice, portale, desktop aplikacije i sisteme kompanija, bez kodiranja.
Kapow omogućava da brzo izgradite, primenite i upravljate automatizovanim softverom koji komunicira dvosmerno preko internih sistema, web stranica, web portala, desktop aplikacija i drugih izvora bez potrebe za složenim kodiranjem. Konačni rezultat je da kompanije mogu brzo prikupiti ogromne količine podataka iz spoljnih izvora (kao što su veb lokacije) i automatizovati bilo koji poslovni proces ili proces prodaje jednostavnim raspoređivanjem inteligentnih robota koji imitiraju akcije korisnika, a pritom primenjuju poslovnu logiku i pravila. Poslovni benefiti su:  povećana produktivnost i operativna efiksanost, brz povraćaj investicije pomoću tehnologije i automatizacije koja se relativno brzo može implementirati.

Karakteristike

 • Napravite sofisticirane inteligentne robote koji automatizuju specifične poslovne aktivnosti usmerene ka podacima, ili napravite prilagođena rešenja koja obuhvataju više robota.
 • Centralizovano uspostavljanje i upravljanje robota baziranog na serveru, distribucija opterećenja, server na robotskom nivou.
 • Integrisan web pretraživač koji pruža superiornu podršku prilikom automatizacije web aplikacija i izvršavanja više robota na jednom serveru, naspram oslanjanja na standardni desktop pretraživač (npr Internet explorer).
 • Automatizovan izvoz i transformacija podataka iz poslovnih aplikacija, baza podataka, web stranica, portala, Excel-a i dr.
 • Automatizacija procesnih aktivnosti korišćenjem inteligentnih robota koji imaju interakciju sa poslovnim aplikacijama poput CRM, ERP i ECM sistema.
 • Lako kreirajte i integrišite robote kao jednostavne poslovne aplikacije za izvršavanje zadataka koji zahtevaju asistenciju zaposlenih.
 • Integracija podataka sa poslovnim sistemima, procesima, bazama podataka i BI alatima.
 • Centralizovani monitoring robota, uključujući pregled svih procesa i izvršenih aktivnosti korisnika.
 • Pridržavanje IT standarda i obezbeđivanje sigurnosne administracije.

Benefiti od implementacije Kofax Kapow platforme:

 • Poslovni analitičar može brzo dizajnirati inteligentne robote, programeri mogu prilagoditi posebno robotizovana aplikacijska rešenja.
 • Kreiranje inteligentnih robota koji olakšavaju prikupljanje važnih poslovnih podataka i integraciju u sisteme donošenja poslovnih odluka.
 • Povećanje efikasnosti uz integraciju robotske brzine, inteligencije i kvaliteta u poslovni proces.
 • Relaksiranje zaposlenih od poslovnih zadataka koji se ponavljanju i umanjuju njihovu produktivnost, tako da zaposleni mogu svoje veštine da optimalnije alociraju i budu efikasniji.
 • Poslovni procesi rezultiraju u preciznijem i pouzdanijem rezultatu.
 • Usklađivanje sa brzinom vaših poslovih potreba kroz agilnu robotsku automatizaciju.
 • Integracija infomacija iz bilo koje aplikacije uz pružanje pristupa strukturiranim i nestrukturiranim podacima iz baze. Barata najkompleksinijm zahtevima za dinamične sajtove  izgrađenih u JavaScript-u i AJAX tehnikom, glavnim sistemima, pristupa bazama podataka i vadi podatke iz Excel-a, XML, XLS, PDF, Rss feed, kao i od API baziranih na SOAP, REST, XML i JOSN.