Oceana

Oceana

Obezbedite vašim klijentima upravo onakvo iskustvo kakvo i očekuju
Rešenje koje prati koncept aktivnog odnosa sa klijentom kroz više dodirnih tačaka (multi-touch customer engagement) u cilju veće lojalnosti, retencije, ukupne vrednosti i stvaranju dugoročnih odnosa sa klijentima.
Avaya Oceana spremna je za rad „odmah po instalaciji“ i omogućava interakcije sa klijentima preko svih medija, uključujući e-mail, chat, SMS, inteligentne chatbot-ove, cobrowse, društvene mreže i video — baš ono što se očekuje od višekanalnih multimedijalnih (multimedia omnichannel) rešenja nove generacije – preko različitih komunikacionih uređaja.

Avaya Oceana se jednostavno integriše sa ostalim Avaya rešenjima za angažman kupca (customer engagement), kao i aplikacijama drugih proizvođača. Omogućava vam da vašim klijentima, preko objedinjene višekanalne komunikacione platforme, pružite neuporedivo iskustvo koje je integrisano kako na nivou kanala komunikacije tako i na nivou podataka. Sa ovim temeljima, dobijate jedinstvenu fleksibilnost za prilagođavanje radnih procesa. Više nije reč o kreiranju pravila rutiranja. Govorimo o osmišljavanju i sprovođenju poslovnih strategija koje donose nenadmašno korisničko iskustvo (customer experience – CX) i proizvode vrhunske rezultate, angažujući resurse širom kompanije, a ne samo one u kontakt centru.

Višekanalno (Omnichannel) rešenje

Bavite se putem koji korisnik prolazi (customer journey) u toku svakog kontakta sa vašom kompanijom. Avaya Oceana™ vam omogućava da personalizujete svaki korak u toku interakcije korisnika sa vašom kompanijom. Ovo jedinstveno višekanalno (omnichannel) rešenje obezbeđuje punu integraciju i upravljanje tradicionalnim (telefon) i digitalnim kanalima komunikacije.

Pregled od 360°

Napravite pregled od 360° na vašeg klijenta. Steknite uvid u to koje komunikacione kanale koristi, kuda ga usmeravate prilikom interakcije sa kompanijom, uparite ga sa najrelevantnijim resursom, prikupite podatke—svaki detalj. Steknite kompletan uvid o svemu što se dešava sa vašim klijentom u realnom vremenu: upravljajte interakcijama preko bilo kog uređaja ili kanala komunikacije. Steknite svest o interakcijama kroz različite kanale komunikacije i prikupite kontekst iz svake interakcije sa klijentom.

Kompleksni setovi podataka (Big data)

Prikupite i iskoristite velike i kompleksne setove podataka (big data) širom kompanije. Avaya Oceanalytics™ aplikacija za izveštavanje i analizu podataka ruši barijere koje imaju tradicionalni analitički alati. Raskošan vizuelni pregled omogućava brže donošenje argumentovanih odluka, što će povećati zadovoljstvo korisnika i unaprediti iskustvo koje imaju sa vašom kompanijom.