Bulk i Premium SMS servisi

sms-page

Komunikacja sa klijentima svakodnevno dobija nove dimenzije i vaši korisnici imaju potrebu da budu u kontaktu sa vama na razne nacine: telefonski, putem SMS, e-pošte i na druge načine. Jedan od popularnih i omiljenih načina je putem SMS poruka. Na ovaj način vaši korisnici mogu u svakom trenutku da dobiju željenu informaciju i mogućnost da izmire svoje zaduženje blagovremeno uz što manje utrošenog vremena.

Bulk SMS (batch poruke) su usluge koje se koriste za komunikaciju sa velikim brojem korisnika usluga (fizičkih lica) kojima se kontinuirano dostavljaju određene informacije redovnom poštom.

SMS notifikacije (real-time poruke) su obaveštenja koja se generišu pojedinačno za svakog korisnika, a odnose se na promene vezane za konkretan račun/profil korisnika (obaveštenje o obaveljenoj uplati, trenutni statusi računa, opomene za neplaćen račun, ratu kredita, podsećanje na rok za izmirenje obaveze po kreditnim karticam i iznos obaveze i slično)

SMS premium servisi imaju najveću primenu u medijima (televizija, radio, novine, internet sajtovi…). Servisi se mogu primeniti na različite načine, bilo da je u pitanju organizovanje glasanja, prijava za emisije, učešće u kvizovima i nagradnim igrama, ostavljanje svojih komentara ili muzičkih želja pa sve do različitih servisa koji su zabavnog karaktera. Takođe, se koriste i za komersijalne svrhe, poput upit u stanje računa, produžavanje važnosti oglasa, plaćanje parkinga i slično.

SMS pretplatni servisi su podvrsta premium servisa gde se korisnik prijavljuje za korišćenje određene usluge na dnevnom, nedeljnom, meselnom nivou itd. Nakon prijave korisnik u izabranom terminu dobija naručeni sadržaj koji mu se prilikom svake isporuke naplaćuje