Oceana

Oceana

Obezbedite vašim klijentima upravo onakvo iskustvo kakvo i očekuju. Rešenje koje prati koncept aktivnog odnosa sa klijentom kroz više dodirnih tačaka (multi-touch customer engagement) u cilju veće lojalnosti, retencije, ukupne vrednosti i stvaranju dugoročnih odnosa sa klijentima. Avaya Oceana spremna je za rad „odmah po instalaciji“ i omogućava interakcije sa klijentima preko svih medija, uključujući […]