Altitude Xperience

Izuzetno korisničko iskustvo za bolje poslovanje

Altitude Xperience je sadržajna aplikacija za angažovanje klijenata, koja u kontakt centre uvodi najnapredniju tehnologiju koja povezuje sve organizacione jedinice u jedinstvenu celinu, a što je najvažnije, objedinjuje podatke o klijentima na jednom mestu. To je kompletno, modularno rešenje koje obezbeđuje ceo set funkcionalnosti potreban za kontakt centar. Modularnost omogućava da kontakt centar raste prema potrebama poslovanja. Efikasnost kontakt centra ključna je za uspeh u poslovanju.

Altitude Xperience omogućava optimizaciju kampanja u kontakt centru kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na situacije u kojima je potrebno obraditi veliki broj telefonskih poziva, povećava performanse automatizovanim IVR kampanjama, ili uparuje agenta sa relevantnim znanjem sa potrebama korisnika, a sve u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Agentima u kontakt centru donosi intuitivnu desktop aplikaciju, vođene skripte za podršku u radu i iscrpan uvid u svakog klijenta. Motiviše zaposlene kroz različite radne zadatke i obezbeđuje informacije o individualnom i grupnom učinku u realnom vremenu. Altitude Xperience donosi trenutne i istorijske informacije, izveštaje i alarme, što omogućava menadžmentu da brzo donese argumentovane odluke i preduzme odgovarajuće akcije.
Preko 300.000 korisnika i 1100 klijenata u 80 zemalja koristi Altitude rešenja da bi upravljali delovima kompanije koji funkcionišu u realnom vremenu, kao što su korisnički servis, telemarketing, prikupljanje dugovanja, help desk, službe za podršku građana, itd. Altitude Software ima 25 godina iskustva i nosilac je brojnih svetskih priznanja za inovacije i opipljive rezultate kako od korisnika, tako i u industriji. Ima 12 kancelarija na 4 kontinenta, snažnu i razgranatu partnersku mrežu, kao i ISO 9001 sertifikat za podršku koju pruža širom sveta.