Kontakt centri

Kontakt centar ili sve poznatiji kao „Centar za interakciju sa korisnicima“ (Customer Interaction Center) je oduvek predstavljao elektronsko lice firme, a napretkom tehnologije i trendom digitalizacije postao je centralna tačka sa koje se upravlja svim interakcijama sa postojećim i budućim korisnicima.
Omogućavanje upravljanjem informacijama po svim kanalima  omogućava se brza, konzistentna i uniformna komunikacija, bilo da se radi o telefonskom pozivu, elektronskoj pošti, chat-u, Facebook strani ili video konferencijskom pozivu.
U modernom vremenu, obavezan element svake organizacije prodajno orijentisane organizacije sa fokusom na korisnika!

Povezani proizvodi