Brand Embassy Digitalna Omnichannel Cloud platforma

Brand Embassy je digitalna multikanalna (omnichannel) platforma za pružanje korisničkih usluga iz clouda, koja integriše komunikacije preko različitih kanala (društvene mreže, razmena poruka, live chat, AI, chatbot i sl.). Ovo jedinstveno skalabilno i modularno Brand Embassy rešenje se lako integriše u postojeću infrastrukturu i omogućava:
– 95% zadovoljnih klijenata
– 70% smanjeno vreme rešavanja reklamacija klijenata
– 300% smanjenje broja potrebnih poslovnih operacija.

Kompanije se suočavaju sa višestrukim tržišnim izazovima: da se adaptiraju zahtevima digitalne poslovne transformacije; da unaprede iskustvo korisnika; da smanjuju troškove i povećavaju profit. Paralelno sa ovim zahtevima sve je veća potreba za digitalnim kanalima komunikacije i u korisničkim centrima, ali digitalno transformisanje kontakt centara može trajati jako dugo. Zato je kompanijama potreban agilan partner čija rešenja poseduju skalabilnost i integrišu sve usluge na jednoj platformi, što su i bazične odlike Brand Embassy digitalne platforme:

  1. Poveži sve digitalne kanale
  2. Usmeri i prioritizuj aktivnosti
  3. Napravi realne ljudske konekcije
  4. Analiziraj do optimizacije

Brand Embassy digitalna omnichannel platforma radi na optimizaciji miksa komunikacionih kanala u cilju smanjenja troškova i povećanja prihoda kroz CRM integraciju. Kompanija je razvila B2B softver SaaS koji integriše sve digitalne kanale u jednostavan interfejs koji ih inteligentno povezuje, prioritizuje kontakte i usmerava upite najkompetentnijem agentu, koristeći optimalan komunikacioni kanal, kroz analizu i upravljanje celokupnim sistemom višekanalnih komunikacija. Brand Embassy digitalna platfoma je jedan od najkompletnijih i najefikasnijih sistema koja se lako integriše u postojeću infrastrukturu klijenta. Za razliku od drugih konkurentskih sistema i platformi za komunikaciju, koji su relativno teški za implementaciju i integraciju, Brand Embassy platformu možete lako pokrenuti, a zatim brzo implementirati i fleksibilno optimizovati tokom vremena.