Algotech je početkom 2018. godine diverzifikovao poslovnu aktivnost na tržište Bosne i Hercegovine, gdje je počela sa radom kompanija Algotech Bosna i Hercegovina – najmlađa članica Algotech grupe. Tokom prve poslovne godine Algotech BiH je ostvario odlične poslovne rezultate, pa su razvojni ciljevi i prodajni portfolio predstavljeni u sarajevskom hotelu Hills, gdje se okupio veliki broj predstavnika poslovne zajednice Bosnei Hercegovine.

Gostima se, tim povodom,obratio generalni direktor kompanije Algotech, Dragan Gajić, koji je izrazio svoje zadovoljstvo poslovnom odlukom širenja poslovanja na tržište Bosne i Hercegovine i dodao: „Posebno mi je zadovoljstvo što se, kao multinacionalna kompanija, danas nalazimo u Sarajevu, u društvu velikih imena poslovnog svijeta ne samo Bosne i Hercegovine, već i cijelog regiona. Siguran sam da ćemo tradiciju pouzdane, profesionalne kompanije s kvalitetnim uslugama u oblasti digitalne transformacije poslovanja nastaviti da gradimo i na bosanskohercegovačkom tržištu i time ponuditi inovativna i kreativna rješenja koja će unaprijediti efikasnost poslovnih procesa i omogućiti kompanijama sa ovog područja lakše i profitabilnije poslovanje.“

Ferhat Dedić, menadžer prodaje za teritoriju Bosne i Hercegovine u Algotech BiH, ukazao je na značaj bosanskohercegovačkog tržišta za razvojnu strategiju kompanije i istakao: „Svijet u kojem živimo postao je izrazito digitalan, a rast BDP i industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini nameću potrebu uvođenja novih digitalnih tehnologija za podršku poslovanju. Moderni IP komunikacioni sistemi, kontakt centri, komunikacija sa korisnicima na čisto digitalnim kanalima, elektronske forme i digitalni marketing su postali nezaobilazan dio razvojne strategije svake uspješne kompanije. Algotech BiH ima namjeru da postane „competence center“, a povjerenje su nam do sada ukazala neka od najznačajnijih imena u industriji kontakt centara, svjetski hotelski lanci, kao i neki od vodećih maloprodajnih lanaca u Bosni i Hercegovini. Misija kompanije je da svoj slogan „Link to customer satisfaction“ u potpunosti opravda u poslovnom ambijentu BiH“.

Nikola Korać, direktor prodaje i marketinga kompanije Algotech, i Ferhat Dedić, menadžer prodaje za teritoriju Bosne i Hercegovine, su u zanimljivom zajedničkom nastupu predstavili fokus poslovnog  i prodajnog portfolia Algotecha na tržištuBosne i Hercegovine, koji je usmeren na digitalizaciju procesa komunikacije, automatizaciju poslovnih procesa ali i na implementaciju drugih naprednih rješenja koja omogućavaju bolju integraciju komunikacijskih i prodajnih kanala. Gospodin Korać je istakao da je Algotech, kroz prethodnih 27 godina poslovanja, postao jedan od vodećih regionalnih sistem integratora, koji implementira savremena, visoko kvalitetna rješenja, te da je bitan faktor poslovnog uspjeha saradnja sa renomiranim svjetskim kompanijama, kao što su Avaya, Cisco, Nice, Altitude, Microsoft i drugi, ali i sposobnost kompanije da na pravi način anticipira dinamične tržišne trendove u IT industriji.

Gosti su, uz predstavljanje kompanije Algotech i njenih poslovnih planova za tržište Bosne iHercegovine, imali priliku za poslovno umrežavanje, u izuzetno prijatnoj i opuštenoj atmosfer Sky Bara hotela Hills, uživajući pritom u vrhunskoj gastronomskoj ponudi i posebno odabranoj muzici koju je izvodio poznati Instrumental Duo.