Kompanija Algotech je na tradicionalnoj Avaya Edge World Tour konferenciji, održanoj 27. marta 2018. u Zagrebu, dobila nagradu “Cloud partner godine”. Konferencija je okupila najznačajnije partnere kompanije Avaya iz EMEA regiona i tom prilikom je Algotech dobio nagradu za kreiranje poslovnog portfolija s posebnim akcentom na Cloud rješenja, koja su svojim razvojnim potencijalom sposobna za različite vrste softverskih prilagođavanja i laku integraciju s postojećim rješenjima, a sve u skladu sa zahtjevima korisnika..


Digitalna transformacija i automatizacija poslovnih procesa su u fokusu poslovne orijentacije Algotecha koja je diversificirala svoj poslovni portfolio inovativnim Cloud rješenjima i pozicionirala se kao vodeći partner kompanije Avaya u EMEA regionu. U Algotech Cloud poslovnom portfoliju se, svojom fleksibilnošću i sigurnošću, izdvojilo IPO CC Cloud rješenje, optimalno za mala i srednja preduzeća koja žele unaprijediti svoju komunikaciju s korisnicima i poslovnim partnerima, jer omogućava komunikaciju putem tri kanala: voice, e-mail i web chat, kao i proaktivno upravljanje cjelokupnim procesom interakcije s korisnikom. Algotech IPO CC Cloud rješenje ne zavisi od infrastrukture koju klijent trenutno ima, a jedina oprema koja je potrebna za nesmetano funkcioniranje je internet konekcija, računar i naglavne slušalice. Ključne prednosti Algotech IPO CC Cloud rješenja su: povećanje profitabilnosti, brz povrat investicija i sigurnost podataka. Uz to, nema ulaganja u hardversku infrastrukturu, a rješenje je jednostavno i fleksibilno u smislu prilagođavanja trenutnim potrebama korisnika.

Kompanija Avaya je na Edge konferenciji u Zagrebu promovirala novu poslovnu strategiju kroz razvoj kompanije u smjeru digitalizacije i intenzivnog razvoja Cloud rješenja, kao i usmjerenje ka bližoj saradnji s partnerima, te osiguravanje alata i znanja za implementaciju tehnološki najinovativnijih rješenja. Digitalna transformacija prestala je biti samo apstraktni, uzbudljiv koncept i danas se pozicionira kao poslovna realnost, gdje se većina poslovnih segmenata polako transformira u smislu tehnoloških inovacija iz Clouda i automatizacije poslovnih procesa, a sve u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti poslovanja. Ove procese je potrebno da prati integracija i kastumerizacija rješenja prema specifičnim zahtjevima klijenata, te nužno i bliža saradnja vendorskih kompanija i partnera, o čemu svjedoči i višegodišnja uspješna saradnja kompanija Algotech i Avaya.