Algotech Digital Time – KOFAX novi partner kompanije Algotech

Digitalizacija kanala komunikacije i automatizacija poslovnih procesa su u fokusu poslovne orijentacije Algotecha, te je shodno tome kompanija dodatno diversificirala svoj poslovni portfolio inovativnim rješenjima i partnerstvom s renomiranom svjetskom kompanijom Kofax.
Kompanija Kofax je lider u oblasti optimizacije iskustva klijenta, što se postiže simplifikacijom i digitalizacijom poslovnih interakcija s klijentima. Optimizacija iskustva u kontaktima s kompanijom dovodi do povećanja zadovoljstva i lojalnosti klijenata, a korporativna kultura kompanije Algotech zasnovana je na potrebama i zadovoljstvu korisnika, te je kompatibilnost dugoročnih ciljeva Algotecha i Kofaxa rezultirala partnerskom saradnjom i zajedničkim nastupom na tržištima zemalja Zapadnog Balkana.

Kompanija Kofax je razvila digitalnu platformu za simplifikaciju i optimizaciju poslovnih interakcija s klijenatima. Rješenje kompanije Kofax predstavlja prvu globalnu integriranu platformu za digitalnu transformaciju, koja prikuplja poslovne podatke i transformira ih u relevantne poslovne informacije na osnovu kojih automatizira poslovne procese, povećavajući operativnu efikasnost kompanije uz smanjenje troškova. Na taj način omogućava digitalnu transformaciju i povećava efikasnost, a posljedično dovodi i do unapređenja tržišne pozicije i konkurentske prednosti kompanije.

Rješenje kompanije Kofax predstavlja jedinstvenu digitalnu transformacijsku platformu koja značajno pojednostavljuje poslovanje kompanije, u smislu simplifikacije inicijalnih, ali i ostalih kontakata s klijentima. Ova platforma transformira kritične procese angažiranja klijenata kombiniranjem mobilne i omnichannel interakcije, upravljanjem i automatizacijom procesa, prikupljanjem informacija i sposobnošću procesa analize na jedinstvenoj, skalabilnoj platformi. Kofax platforma integrira vezu između postojećih „sistema za snimanje“ i savremenih „sistema angažiranja“ i digitalno transformira procese koji usmjeravaju ove interakcije – kao što su pribavljanje informacija, automatizacija radnih tokova i potpisivanje dokumenata. Digitalizacijom i smanjenjem latencije između svih tačaka kontakata s klijentom kompanija može pružiti efikasnija i efektivnija iskustva koja stvaraju zadovoljne i lojalne klijente i grade dugoročne uspješne poslovne veze.

Najznačajniji benefiti koji se mogu osvariti implementacijom rješenja kompanije Kofax su:

  1. Optimizacija poslovnog iskustva klijenata
  2. Povećanje efikasnosti i responsivnosti kompanije
  3. Smanjenje operativnih troškova
  4. Unapređenje procesa donošenja odluka

 

Više informacija o kompaniji Kofax možete naći na: www.kofax.com