SAP je svjetski lider u izradi poslovnih aplikacija, koje omogućavaju kompanijama da upravljaju svojim poslovanjem i odnosima s klijentima. Posebno izdvajamo Hybris, kao set proizvoda kompanije SAP za interakciju s klijentima. Dinamičnu platformu sa akcentom na agilnost i moderne trendove razvoja IT sistema kao rješenja sa brzim povratom investicije i kratkim rokovima implementacije.

Povezani proizvodi

Hybris marketing

Personalizovan, brz i agilan multichannel marketing u realnom vremenu! Svakodnevno korisnici širom svijeta kreiraju ogromne količine „signala“, koji ne samo da uključuju kontekstualne informacije o tome gdje se neko nalazi, […]