Oblasti poslovanja

TELEKOMUNIKACIJE

U današnjem svetu, telekomunikacije su temelj na koji se oslanja moderno poslovanje. Algotech je prepoznat kao regionalni lider u implementaciji i podršci kompleksnih i robusnih komunikacionih rešenja kakvi su neophodni provajderima telekomunikacijskih usluga

Pogledajte proizvode
FINANSIJSKE INSTITUCIJE

Prateći trendove kretanja svetskog IT tržišta, trudimo se da ponudu rešenja za banke i druge kompanije iz oblasti finansijskog poslovanja održavamo aktuelnom, ažurnom, te da novim rešenjima opravdamo i unapredimo do sada stečeno poverenje

Pogledajte proizvode
OSIGURANJA

Algotech osiguravajućim kompanijama omogućava primene najboljih svetskih rešenja za tržišni nastup, komunikaciju sa klijentima i optimizovano korišćenje podataka za kreiranje usmerenih i prilagođenih ponuda osiguranicima i potencijalnim osigurancicima

Pogledajte proizvode
MEDICINSKI SEKTOR

Tehnološka podrška za telemedicinu su videokonferencijski sistemi, kojima se Algotech profesionalno bavi više od 10 godina

Pogledajte proizvode
INDUSTRIJA

Efikasna komunikacija i brže plasiranje novih proizvoda na tržište postižu se danas automatizovanim i efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu, te stoga i proizvodne kompanije moraju da prate savremene informaciono – komunikacione tehnologije

Pogledajte proizvode
JAVNI SEKTOR I LOKALNA SAMOUPRAVA

Bilo da su u pitanju pametni gradovi, sistemi hitnih interventnih službi, upravljanje putnom ili komunalnom infrastrukturom Algotech u svom portfoliu nudi kompletna rešenja koja mogu dati odgovor na svaki postavljeni cilj i zadatak

Pogledajte proizvode
MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Algotech je pripremio ponudu rešenja i modela finansiranja prilagođenu malim i srednjim preduzećima tako da mogu da koriste najbolje svetske tehnološke koncepte i rešenja u osvajanju tržišta, ali da sa druge strane ne ugrožavaju svoju finansijsku stabilnost

Pogledajte proizvode
LOGISTIKA, DISTRIBUCIJA I MALOPRODAJA

Današnja ekonomija je mnogo sofisticiranija i agilnija nego što je bila prethodnih decenija. U B2B i B2C svetu, odnosno svetu logistike, distribucije i maloprodaje primarna tačka postaje korisnik, kao individua, sa svojim osobinama, željama, ambicijom i istorijom.

Pogledajte proizvode