SAP je svetski lider u izradi poslovnih aplikacija, koje omogućavaju kompanijama da upravljaju svojim poslovanjem i odnosima sa klijentima.
Posebno izdvajamo Hybris, kao set proizvoda kompanije SAP za interakciju sa klijentima. Dinamičnu platformu sa akcentom na agilnost i moderne trendove razvoja IT sistema kao rešenja sa brzim povratom investicije i kratkim rokovima implementacije.

Povezani proizvodi

Hybris marketing

Personalizovan, brz i agilan multichannel marketing u realnom vremenu! Svakodnevno, korisnici širom sveta kreiraju ogromne količine „signala“, koji ne samo da uključuju kontekstualne informacije o tome gde se neko nalazi, […]